zondag 18 augustus 2013

TABAKSFABRIEK REUSER & SMULDERS Den Haag

De firma Reuser & Smulders uit den Haag is vooral bekend om haar koffie en thee. In het verleden verkocht de firma ook tabak en had een eigen kerverij.
Dit artikel richt zich op de tabakshandel van de firma.

De firma werd in 1896 opgericht door de heren W.Reuser en J.M.Smulders in het pand Wagenstraat 48 en 48a in Den Haag. De firma had een koffiebranderij, een theepakkerij en een tabaksfabriek voor gekorven tabak. De heer Reuser verliet in 1907 de firma. Via advertenties in de krant werd reclame gemaakt.

De Tijd 27-04-1907
De zaken liepen voorspoedig, in 1917 verhuisde de firma naar de Brouwersgracht nr.4. Twee jaar later in 1919 werd een pakkende reclamecampagne gevoerd met het merk “een kleintje koffie”, waar het logo “de oude heer nippend aan en kopje koffie” het beeldmerk van de firma zou worden. Voor tabak rookte de oude heer in het logo een pijpje.  Ondertussen bleef men doorgaan met tabak produceren. In 1920 werd een agent of grossier aangezocht voor de provincie Friesland om de producten te verkopen.
Het Vaderland: 25-12-1919

In 1923 neemt Reuser deel aan de tentoonstelling Nederlands Fabrikaat  onder de naam Koffie-,thee- en tabakshandel v/h Reuser & Smulders. De firma was in 1920 inmiddels omgezet in een naamloze vennootschap. In januari 1923 wordt i.v.m. sluiting de tabakswinkel van de firma G.W. van der Boor uit de Schoolstraat overgenomen. Deze 91-jarige firma was vooral bekend om het merk “De Rijzende Hoop”. De laatste eigenaar de Heer H.E.Unger gaat de firma Reuser & Smulders assisteren bij de tabaksfabricage om de oude, welbekende melanges te blijven mengen.
De fabricage vond plaats aan de Wagenweg. De firma zorgde er voor dat hun klanten goede rijpe tabak kregen of het nu Varinas, Friesche Heerenbaai, Maryland, Portorico of shag was. De klant moest een lekkere ouderwetse pijp tabak kunnen roken. Reuser & Smulders onderscheidden zich in de verpakking van de tabak. Er werden geen papieren tabakszakjes gebruikt, maar kartonnen doosjes. De 100-grams doosjes waren rond en konden gelijk als tabakspot worden gebruikt. De 50- grams doosjes waren langwerpig ovaal en kon net als een tabaksdoos in de zak worden gestoken. 


100 grams doos - datering 1925-1934rekening uit 1926 met het bekende logo

tabaksverpakking 30-er jaren


In de jaren dertig was er in ons land een algehele crisis. Het aantal werkelozen steeg schrikbarend. De werkelozen waren overgeleverd aan de steun, die zowel door het Rijk als de Gemeente werd gegeven. Ook werd er steun gevraagd aan de bedrijven. Reuser en Smulders stelden in 1932 aan het Haagse crisiscomité 1000 pakken koffie en 1000 pakken thee ter beschikking .
In 1931 verleende B en W van Den Haag een vergunning voor het oprichten van een inrichting om benzine op te slaan met een tapinrichting. Dat kwam op het open terrein naast de fabriek op de Brouwersgracht 4 te staan.

In 1933 overleed op 66-jarige leeftijd de directeur J.M.Smulders. Sjef was een beminde stadsgenoot en heeft veel voor de reclassering gedaan.


  verpakkingen rond de 2e W.O.

Na de moeilijke oorlogsjaren door te zijn gekomen werd de fabricage van tabak afgebouwd. Koffie en thee werden de hoofdmoot, handel in tabaksproducten werd bijzaak. Reuser en Smulders brachten nog een aardige verpakking op de markt. De tabak werd in een bedrukt stoffen zakje gedaan, dienend als tabakszak.
stoffen tabakszakjes
In 1999 werd Reuser & Smulders overgenomen door Deli XL. Men besloot de vertrouwde naam van Reuser & Smulders te blijven voeren als onderdeel van het assortiment. Er werd een nieuwe theelijn voor het merk gecreëerd met een randassortiment.
Zo blijft de naam van Reuser & Smulders voortbestaan. De prachtige muurschildering aan de zijkant van het pand Brouwersgracht nr.6 is ook voor het nageslacht bewaard gebleven. Na restauraties in 1992 en 2005 is de muurschildering toegetreden tot beschermde geschilderde muurreclames.

kistetiketten Reuser & Smulders

              - kranten.kb.nl
              - gegevens eigen collectie
                  - kistetiketten - R.v.d.SluisGeen opmerkingen:

Een reactie posten